Venue Eko

Venue Eko

 

Venue Eko on vastuullisen rakentamisen järjestelmä. Venue on matkalla kohti hiilineutraalia rakentamista.

Kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. EU:n jätehierarkiassa tavoitteena on siirtää alimman hierarkiatason (kaatopaikkajäte) jätemääriä seuraavalle tasolle (polttaminen energiaksi) ja edelleen ylemmälle tasolle (uusiokäyttö tai uudelleenkäyttö)  Tätä niin kutsuttua kaskadi-periaate on Venue Eko järjestelmän ydin.

Venue Eko vastuullisen rakentamisen järjestelmä

Venue Eko 2.0. järjestelmä takaa, että rakentamis- ja remonttikohteissamme kierrätys toimii. Kohteissa syntyy 5-20 erilaista jaetta, puuta, betonia, lasia jne. Lajittelemme kaiken rakennusjätteen jatkojalostettaviin jakeisiin työmaillamme.

Yhteistyössä kumppaniemme kanssa kehitämme jakeiden uusiokäyttöä, jatkokäsittelyä ja -jalostusta.

 

Venue Eko…vastuullisesti luonnon puolesta